Policies

Hvilken informasjon samler vi inn?

Når du logger inn på GoPlenum, samler vi inn:

E-post

Fornavn

Etternavn

Telefonnummer

Organisasjonsinformasjon (seksjon, delegasjon, komité)

IP adresse

Vi samler også inn informasjon som du oppgir gjennom GoPlenums tjenester. Denne informasjonen kan nås av administratorer i organisasjonen din og kan eksporteres til en møteprotokoll.

Informasjon koblet til enheter

GoPlenum samler inn informasjon om enheten du bruker for å bruke GoPlenums tjenester. Dette gjøres for å forbedre brukeropplevelsen. Informasjon som samles inn er operativsystem, modell og skjermoppløsning.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om tilgang til, endre eller slette dine personopplysninger. Du har også rett til å begrense og/eller motsette deg at dataene dine flyttes i samsvar med kapittel 3 i GDPR (General Data Protection Regulation).

Du har rett til å sende inn en klage til myndigheten som er ansvarlig for gjennomgang av personopplysningsbehandlingen. Disse myndighetene er:

  • I Sverige: Datainspektionen
  • I Norge: Datatilsynet

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller ønsker å utøve rettighetene dine under GDPR, vennligst kontakt oss via kontaktskjemaet på www.goplenum.com/contact eller kontakt organisasjonen din som gir deg en GoPlenum-konto.